T-Shirt Việt Nam vinh dự được là đối của những công ty, tập đoàn lớn như: Petroland, AkzoNobel Dulux, Vicem Hà Tiên, Standard Chartered… Bạn có thể tham khảo thêm danh sách khách hàng của T-Shirt Việt Nam tại đây.