Vải thun trơn PE

Chi tiết:
Vải thun trơn là loại vải có mắt lưới thường nhỏ, mềm mại.